Rijden onder begeleiding van road captains

Motorrijden = Mijn vrijheid
Motorrijden in groep = Goede afspraken maken

 • Samenstelling van de groep

  ANIMATIE_formatie

  1. Kopman
   • organisator van de rit, wordt NIET voorbijgereden
   • kan links van het midden of in het midden rijden (nìet rechts op de rijbaan)
   • ruimte erna respecteren! (3 sec.)
  1. Roadcaptains
  2. OPEN RUIMTE voor terugkomende road captain’s
  3. Sheriff = ervaren rijder, bepaalt het tempo
  4. Groep
  5. Last man = niemand rijdt na de last man. Het is de last man die de kopman een seintje geeft dat men kan vertrekken
 • Rijden onder begeleiding van road captains

  ANIMATIE_roadcaptains

  • Road captains zorgen voor een veilige en vlotte rit.
  • Ze blokkeren kruispunten, rotondes, zijstraten…
  • Zij halen de groep in:
   • Hiertoe kijk je regelmatig in je linkerspiegel
   • Voeg iets naar rechts
   • = road captains kunnen veilig inhalen
  • Respecteer ruimte tussen kopman & sheriff voor terugkerende road captains.
  • Niemand “speelt” road captain.
 • Verkeerslichten
  • Bij ROOD verkeerslicht = stoppen. Na het verkeerslicht controleren of iedereen mee is.
  • Eén roadcaptain stelt zich op net over het kruispunt.
  • Is de groep gesplitst?
   • Koprijder wordt verwittigt per claxon,
   • Indien mogelijk & veilig, stopt de kopgroep.
  • Indien er achter je gestopt wordt, rijders voor je verwittigen.
  • Als de 2de groep terugkomt zal de kopman langzaam vertrekken.

  Tips voor de 2de groep:

  • De road captain neemt de leiding over de groep.
  • Geen paniek en geen haast! Rijdt niet boven je capaciteit, bega geen overtredingen om bij te benen.
  • De 1ste groep zal steeds wachten, ten laatste bij de volgende richtingsverandering. Soms kan dit niet vroeger vanwege de veiligheid.