Calendar

Waar naartoe? Ontdek het hier!

Deze datum, begin- en einduur kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Door bv. weersomstandigheden, praktische obstakels, … kan het zijn dat deze datum nog wijzigt.
Het einduur bij dit evenement is niet bindend en hangt af van velerlei factoren. Daarom wordt bij sommige evenementen een fictief einduur aangegeven (bv. 23u59).
Indien u twijfelt aan de informatie op deze pagina, aarzel dan niet om contact te nemen met een officer. Hij/zij zal u meer informatie kunnen geven betreffende dit evenement.
Communicatie betreffende deze wijzigingen zal in de 1ste plaats gebeuren via een mail naar de leden en zal daarna ook op deze pagina gepubliceerd worden. Houdt dus ten alle tijden uw mailbox in de gaten.
Onze excuses voor last-minute-wijzigingen die uw planning in de war zouden sturen. Wij doen er alles aan om de jaarplanning vlot te laten doorgaan waar mogelijk, maar zijn ook genoodzaakt om deze continu bij te sturen.