Lid worden

U wenst lid te worden van het Ghent chapter?
Iedere eigenaar of passagier van een Harley Davidson motor, klant bij de Dealer, kan aanvragen om lid te worden bij het Chapter.

  • Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van het Chapter dient de aanvrager ten allen tijde lid te zijn van de HOG zonder dat dit lidmaatschap enige aanspraak geeft op het lidmaatschap van het Chapter.
  • De aanvrager en ieder lid erkent dat zijn lidmaatschap van het chapter steeds afhankelijk is van de aanvaarding door de Dealer. Eén van de dealer voorwaarden is dat het regulier onderhoud van de motor en/of aanschaf van een nieuwe motor ten aller tijde bij de sponsoring dealer dient te geschieden. Iedere afwijking kan met de dealer besproken te worden.
  • Het lidmaatschap gaat slechts in voege en blijft slechts bestaan voor zover het lid zijn bijdragen voor de HOG en het Chapter heeft betaald.
  • Sinds 2013 hanteren wij een proefperiode van 6 maanden vooraleer nieuwe leden definitief toegelaten worden. Deze periode laat de aspirant-leden toe om deel te nemen aan alle activiteiten. Er zijn 2 periodes van 6 maanden, van 1 januari tot 30 juni en van 1 juli tot 31 december van elk jaar.
   Na de proefperiode vindt er een evaluatie plaats, waarna de definitieve toelating tot het Chapter.

Vul het inschrijvingsformulier in om uw aanvraag tot lidmaatschap in te dienen (betaling online voor uw gemak).

Het lidgeld voor een periode van één jaar bedraagt 40 euro voor een Full member en 20 euro voor een Associate member en is te betalen via inschrijving op de website.

Niet betalen van het lidgeld zal resulteren in het niet kunnen deelnemen aan de Chapter activiteiten en de stopzetting van het lidmaatschap.

Betaling gebeurt enkel via het online-formulier*. U kan hiervoor gebruik maken van uw digipass (kaartlezer + uw bankkaart), via de bancontact of payconiq app op uw smartphone, via de betaalknoppen van enkele banken (KBC, ING, Belfius) of kredietkaart.

 

*Het betalingssysteem wordt beheerd door Mollie. Dit is een derde partij die het betalen online voor ons mogelijk maakt en kunt u dus vertrouwen als begunstigde voor betalingen aan het Ghent Chapter Belgium.

Full member

40 euro/jaar

Associate member

20 euro/jaar