Skip to main content

Lid worden?

U wenst lid te worden van het Ghent chapter?
Iedere eigenaar of passagier van een Harley Davidson motor, klant bij de Dealer, kan aanvragen om lid te worden bij het Chapter.

Waarom niet: kleine kost, maar wél een jaar lang verzekerd van motorplezier!

Iedere eigenaar of passagier van een Harley Davidson® motor, klant bij de Dealer, kan aanvragen om lid te worden bij het Chapter. Wél zijn er enkele voorwaarden van toepassing:

  • Voorafgaandelijk lidmaatschap van de H.O.G.® zonder dat dit lidmaatschap enige aanspraak geeft op het lidmaatschap van het Chapter.
  • Het lidmaatschap van de aanvrager is steeds afhankelijk van aanvaarding door de Dealer. Eén van de Dealervoorwaarden is dat het regulier onderhoud van de motor en/of aanschaf van een nieuwe motor ten allen tijde bij de Sponsoring Dealer dient te geschieden. Iedere afwijking kan evenwel met de dealer besproken te worden.
  • Het lidmaatschap gaat slechts in voege en blijft slechts bestaan voor zover het lid zijn bijdragen voor de H.O.G.® en het Chapter heeft betaald, en wanneer de Sponsoring Dealer zijn fiat tot het beoogde lidmaatschap heeft gegeven.
  • Sinds 2013 wordt een proefperiode van 6 maanden gehanteerd vooraleer nieuwe leden definitief toegelaten worden. Deze periode laat de aspirant-leden toe om deel te nemen aan alle activiteiten (geen enkele verplichting of test tijdens de proefperiode: verantwoordelijk gedrag is voldoende). Er zijn 2 periodes van 6 maanden, van1 januari tot 30 juni en van 1 juli tot 31 december van elk jaar.
  • Na de proefperiode vindt een evaluatie plaats, waarna de desgevallende definitieve toelating tot het Chapter volgt. Daarbij horen dan ook de “Colors”, zijnde de patches die desgewenst (en bij voorkeur) op de motorkledij gedragen worden bij ritten en Chapter gerelateerde evenementen.

Vul het inschrijvingsformulier in om jouw aanvraag tot lidmaatschap in te dienen. Deze wordt eerst voorgelegd aan de Sponsoring Dealer, na goedkeuring krijg je een uitnodiging tot betaling.

Het lidgeld voor een periode van één jaar bedraagt 50 euro voor een “Full member”en 30 euro voor een “Associate Member”en is te betalen via inschrijving op de website.

Niet betalen van het lidgeld zal -uiteraard- resulteren in het niet kunnen deelnemen aan Chapter activiteiten alsook stopzetting van het lidmaatschap.

Full Member: je hebt jouw eigen Harley-Davidson® motorfiets, je geniet van alle mogelijke voordelen binnen het Chapter.

Associate Member: je bent familie of vriend van een Full Member, die jou bij het Chapter heeft voorgesteld. Een Full Member brengt zoveel Associate Members aan als hij of zij wenst (daar zijn voor het Full Member geen extra voordelen aan verbonden).

Full member

50

Per jaar

Associate member

30

Per jaar

Vul onderstaand inschrijvingsformulier in om uw aanvraag tot lidmaatschap in te dienen. Na goedkeuring door de Sponsoring Dealer krijgt u een uitnodiging tot betaling. Vanaf de betaling is uw membership definitief.

Aanvraag nieuw lid

E-mailadres(Vereist)
Naam(Vereist)
Aub enkel cijfers ingeven
Indien je nog geen H.O.G.-nr. hebt, vul je in: "in aanvraag".
Adres(Vereist)
Type lidmaatschap(Vereist)
Akkoord verklaring(Vereist)
Gelieve alle 3 aan te vinken om verder te gaan. U kan hier nalezen wat er vermeld wordt: privacy-beleid; huishoudelijk reglement; vrijwaring