Second Man Drop

Second Man Drop wordt automatisch toegepast in het buitenland, aangezien daar geen road captains zijn toegelaten.
Wij gebruiken dit systeem als alternatief wanneer er onvoldoende road captains aanwezig zijn.

Het is uiterst belangrijk – en onder eigen verantwoordelijkheid – dat iedereen de wegcode toepast. Er worden bijvoorbeeld geen straten of rotondes afgezet.
Volgende regels gelden bij verkeerslichten: bij een oranje/rood licht wordt gestopt. De beslissing om te stoppen gebeurt bij groen licht.

  • Kopman
  • Pointer
  • Markers
  • Sheriff
  • Sweeper(s)

De kopman is de organisator van de rit. Hij wordt NIET voorbijgereden.
Zijn rijpositie is links van het midden.

De functie van pointer wordt waargenomen door een road captain met ervaring.
Hij plaatst de markers. Hij kent dus de route en weet waar de markers veilig een plaats kunnen krijgen.

Iedereen doet mee. De pointer geeft de marker een plaats, afhankelijk van de situatie bij een richtingsverandering.
Een marker stelt zich meestal rechts van de rijbaan op, liefst op een toegelaten plaats (oppassen bijvoorbeeld met fietspaden).
Wat er ook gebeurt, de marker blijft staan totdat de sweeper komt! Dit is de basisregel en het succes van dit systeem. Bij oponthoud zoals bijvoorbeeld pech kan het soms lang duren eer de sweeper langskomt. De marker moet echter op positie blijven, anders rijdt de rest verloren.

De sheriff is enkel nodig bij een zeer grote groep (> 30).
Hij houdt plaats tussen de kopman, pointer & markers.

De rol van sweeper wordt opgenomen door een road captain.
Sweepers rijden als laatste van de groep en ruimen de markers op. Zij geven ook ruimte aan de marker om te vertrekken en houden indien nodig achteropkomend verkeer op.
Bij een grote groep worden er twee sweepers ingezet. Op die manier kan een road captain achterblijven bij iemand met pech of bij een ongeval.

formatie_basis_plaats_met

On the road

Rechts afslaan

De pointer plaatst een marker voor (figuur 1) of na het kruispunt (figuur 2), afhankelijk van de zichtbaarheid.
Bij een splitsing, kan geopteerd worden voor een 2de marker aan de linkerzijde (figuur 3).
Houd er rekening mee dat dit een positie is die gevaarlijker kan zijn, aangezien andere weggebruikers dit niet verwachten.

figuur 1

rechtsafslaan_beperkt_zicht

figuur 2

rechtsafslaan

figuur 3

rechtsafslaan_splitsing

Links afslaan

De pointer plaatst een marker na het kruispunt (figuur 4).
Bij een ingewikkeld of druk kruispunt, kan er geopteerd worden voor een marker voor én na het kruispunt (figuur 5). Het is aan de pointer om hierin een beslissing te nemen.
De kopman zal hiermee rekening moeten houden bij het organiseren van de rit.

figuur 4

linksafslaan_kalm

figuur 5

linksafslaan_druk

Verkeerslichten

Er wordt een marker opgesteld net na het verkeerslicht (figuur 6).

figuur 6

verkeerslicht

Rotondes

Bij iedere rotonde wordt een marker opgesteld bij de afslag. Soms lijkt dit niet nodig, maar omwille van de duidelijkheid passen we dit altijd toe.
NIET doorschuiven!
Ondanks het plaatsen van markers, blijven we in baksteenformatie rijden. Hierbij is er geen enkele reden om van rij te wisselen. Hiervoor verwijzen we naar de pagina “de groep verlaten”.

Alleen rijden

Bij een kleine groep of wanneer er veel richtingsveranderingen zijn, kan het voorvallen dat de kopman & pointer alleen rijden. Zij zoeken een parking op om te hergroeperen. Dit element wordt in rekening genomen bij het opstellen van de rit.
Bij lange ritten en / of grote groepen is het best mogelijk dat je een tijd alleen moet rijden. Geen paniek, iedereen behoudt zijn positie zodat je niet verloren rijdt. Door stops bij verkeerslichten, trager verkeer… zal de groep toch altijd dicht bij elkaar rijden, zelfs als je visueel geen contact meer hebt met elkaar.