Skip to main content

Ghent Chapter, brengt mensen samen sinds 2004

Harley ride out over schouder

Het plezier van rijden in groep

Ben je trotse eigenaar van een Harley-Davidson®? Dan heb je geluk ons gevonden te hebben! Wij brengen je het plezier van rijden in clubverband, met de nodige stops onderweg!

Hechte club

Maak deel uit van een hechte club van gelijkgestemden, die er zijn om elkaar te helpen. Op en naast de moto!

Aankomende evenementen

16 juni, 2024 om 9:00 am - 5:00 pm:
Ronde van Limburg - Maasland Chapter Belgium
23 juni, 2024 om Hele dag:
Ride Out FFCB
28 juni, 2024 - 30 juni, 2024 om Hele dag:
Elfstedenweekend Lakes Chapter
29 juni, 2024 om 3:00 pm - 9:00 pm:
Voertuigwijding
30 juni, 2024 om Hele dag:
6° Ride Out - Amica Chapter
Ronde van Limburg - Maasland Chapter Belgium

Ronde van Limburg - Maasland Chapter Belgium

16 juni, 2024    
9:00 am - 5:00 pm
Maasland Chapter Belgium organiseert hun jaarlijkse Ride Out op 16 juni 2024. Inschrijvingen vanaf 09u00, route op gps € 12 pp met ontbijt, koffie en [...]

Recente berichten

10 juni 2023

Le Défi 999… c’est quoi ça?

26 december 2022

Fijne feestdagen!

20 augustus 2022

Ghent Chapter Belgium – Een directorchange!

In goede handen

Primary officers

Director

Francis

Een schip vaart niet zonder een kapitein aan het roer -in dit geval de “Director”- die er niet enkel op toeziet dat het Charter gerespecteerd wordt, maar tevens de sleutelfiguren binnen het Chapter weloverwogen aanstuurt. Hij/zij doet dit door transparante en regelmatige communicatie met oog voor de aspiraties van de Officers, en waarbij elkeen zich ten volle kan ontplooien. Hij/zij zorgt daartoe ook voor de “schwung” die dynamisme en inzet met het oog op een optimale en duurzame werking van het Chapter garandeert.
Assistant-Director

Stefan

Het is een hele boterham, die taak van de Director, een boterham die niet enkel in het rijseizoen belegd moet worden… Het ganse jaar door dient gepland, bijgestuurd en uitgevoerd te worden, dikwijls reeds met een blik op het volgende jaar. Zijn/haar onmisbare rechterhand bij deze best arbeidsintensieve rode draad doorheen het jaar is de “Assistent Director”. Laatstgenoemde gaat ook over het bevorderen en verlengen van het lidmaatschap, het communiceren aan de leden van voorziene H.O.G-programma’s. Doordat hij/zij in tandem met de Director werkt is ook hij/zij intensief en voortdurend betrokken binnen de dynamiek van en binnen het Chapter.
Zowan - Ghent Chapter
Secretary

Zowan

Een schip heeft zijn kapitein, zijn officieren en bemanningsleden, maar ook een anker. Een anker dat zorgt voor borging en zekerheid in de tijd: de “Secretary”. Immers: het geschreven woord blijft een gedegen fundament waarop kan teruggevallen worden wanneer vereist. Hoe belangrijk deze functie is, blijkt uit het takenpakket. Hij/zij is verantwoordelijk voor:
• Beheerstaken van het Chapter
• Het notuleren van Chaptervergaderingen
• Het overleggen aan de H.O.G. van de H.O.G. Chapter Charter Application en alle andere rapporten die door de H.O.G. vereist worden
• Alle verzekeringsgerelateerde zaken (naast de reguliere contractuele verplichtingen ook de vastgelegde en periodieke verwerking en rapportering van vrijwaringsformulieren, letselrapporten
En… of dat nog niet genoeg is staat de Secretary samen met de Treasurer in voor de controle op de status van de GCB-voorraden.
Stijn - Ghent Chapter
Treasurer

Stijn

Verwezenlijkingen en initiatieven in een organisatie hebben echter geen levensvatbaarheid zonder centjes. Het Chapter is geen winstgevende organisatie, maar toch moeten uitgaven en inkomsten goed gemonitord worden.
Een kolfje naar de hand van de “Treasurer” die voor de boekhouding binnen het Chapter zorgt. Hij/zij doet dat in een mooie evenwichtsoefening. Het gaat niet louter over het verzorgen van een gezonde financiële balans, het gaat er ook over dat de Chapterleden -maar evengoed ook deelnemers aan onze Chapterevenementen- kunnen meegenieten van inkomsten. Zo zijn meerdere van de GCB-actie’s zelfs een “break-even” event.
In zijn/haar verrichtingen toont de Treasurer openheid zonder terughoudendheid, getuige de jaarlijkse communicatie aan de leden van de kaspositie, kascontrole door 2 leden, controle door Director en Dealer. Ook de belastingaangifte neemt de Treasurer onder de vleugels.
Tenslotte zorgt hij samen met de Secretary voor het bijhouden en controleren van de GCB-voorraden.

Enter our world of Passion, Freedom & Lifestyle

Word nu lid!