Skip to main content

Ghent Chapter, brengt mensen samen sinds 2004

Harley ride out over schouder

Het plezier van rijden in groep

Ben je trotse eigenaar van een Harley-Davidson®? Dan heb je geluk ons gevonden te hebben! Wij brengen je het plezier van rijden in clubverband, met de nodige stops onderweg!

Hechte club

Maak deel uit van een hechte club van gelijkgestemden, die er zijn om elkaar te helpen. Op en naast de moto!

Aankomende evenementen

4 juni, 2023 om 8:00 am - 4:00 pm:
Waas- en scheldelandrit - zondag 4 juni
10 juni, 2023 om Hele dag:
American Day (Kempen Chapter, Olen) - zaterdag 10 juni
11 juni, 2023 om 8:00 am - 12:30 pm:
Voormiddagrit Vaderdag - zondag 11 juni
18 juni, 2023 om Hele dag:
Dagrit Zeeuws-Vlaanderen - zondag 18 juni
18 juni, 2023 - 30 juni, 2023 om Hele dag:
GCB naar EHRB - zondag tot vrijdag 18-30 juni
Waas- en scheldelandrit - zondag 4 juni

Waas- en scheldelandrit - zondag 4 juni

4 juni, 2023    
8:00 am - 4:00 pm
Beste Chapterleden, Op zondag 04/06/2023 gaan we’r weer tegenaan met een totaal nieuwe WAASLANDRIT. Samenkomst om 09:00 @ Bij Lucas, Bastelare 95, 9080 Zeveneken. Een echt ontspannende dagrit in 4 delen. Er [...]

Recente berichten

26 december 2022

Fijne feestdagen!

20 augustus 2022

Ghent Chapter Belgium – Een directorchange!

In goede handen

Primary officers

Francis - Ghent Chapter
Director

Francis

Een schip vaart niet zonder een kapitein aan het roer -in dit geval de “Director”- die er niet enkel op toeziet dat het Charter gerespecteerd wordt, maar tevens de sleutelfiguren binnen het Chapter weloverwogen aanstuurt. Hij/zij doet dit door transparante en regelmatige communicatie met oog voor de aspiraties van de Officers, en waarbij elkeen zich ten volle kan ontplooien. Hij/zij zorgt daartoe ook voor de “schwung” die dynamisme en inzet met het oog op een optimale en duurzame werking van het Chapter garandeert.
Eddy - Ghent Chapter
Assistant-Director

Eddy

Het is een hele boterham, die taak van de Director, een boterham die niet enkel in het rijseizoen belegd moet worden… Het ganse jaar door dient gepland, bijgestuurd en uitgevoerd te worden, dikwijls reeds met een blik op het volgende jaar. Zijn/haar onmisbare rechterhand bij deze best arbeidsintensieve rode draad doorheen het jaar is de “Assistent Director”. Laatstgenoemde gaat ook over het bevorderen en verlengen van het lidmaatschap, het communiceren aan de leden van voorziene H.O.G-programma’s. Doordat hij/zij in tandem met de Director werkt is ook hij/zij intensief en voortdurend betrokken binnen de dynamiek van en binnen het Chapter.
Zowan - Ghent Chapter
Secretary

Zowan

Een schip heeft zijn kapitein, zijn officieren en bemanningsleden, maar ook een anker. Een anker dat zorgt voor borging en zekerheid in de tijd: de “Secretary”. Immers: het geschreven woord blijft een gedegen fundament waarop kan teruggevallen worden wanneer vereist. Hoe belangrijk deze functie is, blijkt uit het takenpakket. Hij/zij is verantwoordelijk voor:
• Beheerstaken van het Chapter
• Het notuleren van Chaptervergaderingen
• Het overleggen aan de H.O.G. van de H.O.G. Chapter Charter Application en alle andere rapporten die door de H.O.G. vereist worden
• Alle verzekeringsgerelateerde zaken (naast de reguliere contractuele verplichtingen ook de vastgelegde en periodieke verwerking en rapportering van vrijwaringsformulieren, letselrapporten
En… of dat nog niet genoeg is staat de Secretary samen met de Treasurer in voor de controle op de status van de GCB-voorraden.
Stijn - Ghent Chapter
Treasurer

Stijn

Verwezenlijkingen en initiatieven in een organisatie hebben echter geen levensvatbaarheid zonder centjes. Het Chapter is geen winstgevende organisatie, maar toch moeten uitgaven en inkomsten goed gemonitord worden.
Een kolfje naar de hand van de “Treasurer” die voor de boekhouding binnen het Chapter zorgt. Hij/zij doet dat in een mooie evenwichtsoefening. Het gaat niet louter over het verzorgen van een gezonde financiële balans, het gaat er ook over dat de Chapterleden -maar evengoed ook deelnemers aan onze Chapterevenementen- kunnen meegenieten van inkomsten. Zo zijn meerdere van de GCB-actie’s zelfs een “break-even” event.
In zijn/haar verrichtingen toont de Treasurer openheid zonder terughoudendheid, getuige de jaarlijkse communicatie aan de leden van de kaspositie, kascontrole door 2 leden, controle door Director en Dealer. Ook de belastingaangifte neemt de Treasurer onder de vleugels.
Tenslotte zorgt hij samen met de Secretary voor het bijhouden en controleren van de GCB-voorraden.

Enter our world of Passion, Freedom & Lifestyle

Word nu lid!