Skip to main content

Structuur van het Chapter

Welke rol kan jij opnemen binnen het chapter?

Vrijwilligers Ghent Chapter

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zou de Harley Owners Group®, zoals wij die kennen, niet bestaan. Er zouden geen chapters worden opgericht. Er zouden geen evenementen plaatsvinden, veel programma’s zouden onmogelijk zijn. Anders gezegd, vrijwilligers zijn een essentieel en zeer gewaardeerd onderdeel van de H.O.G.® organisatie.

Elk jaar verrichten tienduizenden mensen op een of andere manier vrijwilligerswerk voor de H.O.G. Bijvoorbeeld: meer dan 12.000 mensen functioneren momenteel wereldwijd als chapter officers. Dit betekent dat als je meer betrokken wilt zijn, nieuwe mensen wilt ontmoeten, nieuwe dingen wilt ervaren en intussen veel plezier wilt hebben, je absoluut aan het juiste adres bent!

Waar te beginnen?

Er zijn talrijke manieren waarop je betrokken kunt raken, maar gewoonlijk begint het allemaal met de chapters. Als je er in geïnteresseerd bent om te helpen is de eerste stap om contact op te nemen met je plaatselijke chapter of de sponsordealer of -winkel.

In het Chapter

Een Chapter Officer worden is slechts een van de mogelijkheden om betrokken te raken. Er zijn talrijke andere mogelijkheden. Omdat alles begint met de chapters, is de eerste stap om contact op te nemen met je plaatselijke chapter of de sponsordealer of -winkel.

Vrijwilligers inschrijvingen Ghent Chapter

Enkele opmerkingen over vrijwilligerswerk:

  • Bij de H.O.G. doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers altijd plezier hebben. Denk eraan, het motto van de H.O.G. is “Rijden en plezier hebben“. Dit geldt evenzeer voor de vrijwilligers als voor de rijders. Vrijwilligerswerk is een geweldige manier om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen.

  • Vrijwilligerswerk is een activiteit waarvoor “geen ervaring nodig” is. Als je besluit om vrijwilligerswerk te doen, zorgen wij er altijd voor dat je alle training, ondersteuning en hulp krijgt die je nodig hebt, zodat je je nooit verloren voelt of voelt dat het allemaal teveel wordt.

  • Vrijwilligerswerk betekent niet dat je het doet voor het leven. Aarzel niet om jezelf beschikbaar te stellen uit vrees dat vervolgens van je wordt verwacht dat je elke keer doet.