Skip to main content

Rijden onder begeleiding van road captains

Motorrijden = Mijn vrijheid

Motorrijden in groep = Goede afspraken maken

Hoe rijden we in groep?

 1. Kopman
  • organisator van de rit, wordt NIET voorbijgereden
  • kan links van het midden of in het midden rijden (nìet rechts op de rijbaan)
  • ruimte erna respecteren! (3 sec.)
 1. Roadcaptains
 2. OPEN RUIMTE voor terugkomende road captain’s
 3. Sheriff = ervaren rijder, bepaalt het tempo
 4. Groep
 5. Last man = niemand rijdt na de last man. Het is de last man die de kopman een seintje geeft dat men kan vertrekken
Formatie samenstelling van de motor groep

Rijden onder begeleiding van road captains

 • Road captains zorgen voor een veilige en vlotte rit.
 • Ze blokkeren kruispunten, rotondes, zijstraten…
 • Zij halen de groep in:
  • Hiertoe kijk je regelmatig in je linkerspiegel
  • Voeg iets naar rechts
  • = road captains kunnen veilig inhalen
 • Respecteer ruimte tussen kopman & sheriff voor terugkerende road captains.
 • Niemand “speelt” road captain.
Roadcaptain motorrijden onder begeleiding

Verkeerslichten

 • Bij ROOD verkeerslicht = stoppen. Na het verkeerslicht controleren of iedereen mee is.
 • Eén roadcaptain stelt zich op net over het kruispunt.
 • Is de groep gesplitst?
  • Koprijder wordt verwittigt per claxon,
  • Indien mogelijk & veilig, stopt de kopgroep.
 • Indien er achter je gestopt wordt, rijders voor je verwittigen.
 • Als de 2de groep terugkomt zal de kopman langzaam vertrekken.

Tips voor de 2de groep:

 • De road captain neemt de leiding over de groep.
 • Geen paniek en geen haast! Rijdt niet boven je capaciteit, bega geen overtredingen om bij te benen.
 • De 1ste groep zal steeds wachten, ten laatste bij de volgende richtingsverandering. Soms kan dit niet vroeger vanwege de veiligheid.