Skip to main content

Officers

Maak kennis met de drijvende krachten achter Ghent Chapter!

Director

Francis

Lees meer...

Een schip vaart niet zonder een kapitein aan het roer -in dit geval de “Director”- die er niet enkel op toeziet dat het Charter gerespecteerd wordt, maar tevens de sleutelfiguren binnen het Chapter weloverwogen aanstuurt. Hij/zij doet dit door transparante en regelmatige communicatie met oog voor de aspiraties van de Officers, en waarbij elkeen zich ten volle kan ontplooien. Hij/zij zorgt daartoe ook voor de “schwung” die dynamisme en inzet met het oog op een optimale en duurzame werking van het Chapter garandeert.
Assistant-Director

Stefan

Lees meer...

Het is een hele boterham, die taak van de Director, een boterham die niet enkel in het rijseizoen belegd moet worden… Het ganse jaar door dient gepland, bijgestuurd en uitgevoerd te worden, dikwijls reeds met een blik op het volgende jaar. Zijn/haar onmisbare rechterhand bij deze best arbeidsintensieve rode draad doorheen het jaar is de “Assistent Director”. Laatstgenoemde gaat ook over het bevorderen en verlengen van het lidmaatschap, het communiceren aan de leden van voorziene H.O.G-programma’s. Doordat hij/zij in tandem met de Director werkt is ook hij/zij intensief en voortdurend betrokken binnen de dynamiek van en binnen het Chapter.
Zowan - Ghent Chapter
Secretary

Zowan

Lees meer...

Een schip heeft zijn kapitein, zijn officieren en bemanningsleden, maar ook een anker. Een anker dat zorgt voor borging en zekerheid in de tijd: de “Secretary”. Immers: het geschreven woord blijft een gedegen fundament waarop kan teruggevallen worden wanneer vereist. Hoe belangrijk deze functie is, blijkt uit het takenpakket. Hij/zij is verantwoordelijk voor:
• Beheerstaken van het Chapter
• Het notuleren van Chaptervergaderingen
• Het overleggen aan de H.O.G. van de H.O.G. Chapter Charter Application en alle andere rapporten die door de H.O.G. vereist worden
• Alle verzekeringsgerelateerde zaken (naast de reguliere contractuele verplichtingen ook de vastgelegde en periodieke verwerking en rapportering van vrijwaringsformulieren, letselrapporten
En… of dat nog niet genoeg is staat de Secretary samen met de Treasurer in voor de controle op de status van de GCB-voorraden.
Stijn - Ghent Chapter
Treasurer

Stijn

Lees meer...

Verwezenlijkingen en initiatieven in een organisatie hebben echter geen levensvatbaarheid zonder centjes. Het Chapter is geen winstgevende organisatie, maar toch moeten uitgaven en inkomsten goed gemonitord worden.
Een kolfje naar de hand van de “Treasurer” die voor de boekhouding binnen het Chapter zorgt. Hij/zij doet dat in een mooie evenwichtsoefening. Het gaat niet louter over het verzorgen van een gezonde financiële balans, het gaat er ook over dat de Chapterleden -maar evengoed ook deelnemers aan onze Chapterevenementen- kunnen meegenieten van inkomsten. Zo zijn meerdere van de GCB-actie’s zelfs een “break-even” event.
In zijn/haar verrichtingen toont de Treasurer openheid zonder terughoudendheid, getuige de jaarlijkse communicatie aan de leden van de kaspositie, kascontrole door 2 leden, controle door Director en Dealer. Ook de belastingaangifte neemt de Treasurer onder de vleugels.
Tenslotte zorgt hij samen met de Secretary voor het bijhouden en controleren van de GCB-voorraden.
Membership Officer

Glenn

Lees meer...

De Membership Officer is verantwoordelijk voor de volledige ledenadministratie. Dit betekent dat hij / zij zorgt dat alle leden van het Chapter lid zijn van de H.O.G., controleert of de jaarlijkse contributie tijdig voldaan is, er een getekend exemplaar van het GCB inschrijving en vrijwaringsformulier in de administratie aanwezig is en het bijhouden van de ledenlijst op juistheid van gegevens van de Chapterleden. De membership officer is tevens verantwoordelijk voor het aanmaken en het uitgeven van het lidmaatschapskaartje.
Logistics Officer

Jo

Lees meer...

Head Photographer

An

Lees meer...

Activity / Charity Officer

Yvan

Lees meer...

De Activities Officer is verantwoordelijk voor het regelen van evenementen van het Chapter.
Eddy - Ghent Chapter
Activity Officer

Eddy M.

Lees meer...

De Activities Officer is verantwoordelijk voor het regelen van evenementen van het Chapter.
Activity Officer

Eddy V.

Lees meer...

De Activities Officer is verantwoordelijk voor het regelen van evenementen van het Chapter.
Activity Officer

Jean-Pierre

Lees meer...

De Activities Officer is verantwoordelijk voor het regelen van evenementen van het Chapter.
Activity Officer

Luc Q

Lees meer...

De Activities Officer is verantwoordelijk voor het regelen van evenementen van het Chapter.
Head Road Captain

Patrick

Lees meer...

De Head Road Captain waakt over het veilige verloop van onze ritten
Eddy - Ghent Chapter
Head Road Captain

Eddy

Lees meer...

De head road captain coördineert de activiteiten van de Road captains.
Head Road Captain

Patrick

Lees meer...

Zowan - Ghent Chapter
Road Captain

Zowan

Lees meer...

De Road Captain(s) is/zijn verantwoordelijk voor het begeleiden en het waarborgen van de verkeersveiligheid van de deelnemers tijdens toertochten van het Chapter. Roadcaptains zijn te allen tijde voorzien van een fluorescerend vestje, een fluitje en C3 bord. Het uitoefenen van de Roadcaptain functie is altijd volledig op eigen verantwoordelijkheid.
Road Captain

Yvan

Lees meer...

Road Captain

Christophe

Lees meer...

Road Captain

Phillipe

Lees meer...

Road Captain

Frank

Lees meer...

Road Captain

Patrik

Lees meer...

Stijn - Ghent Chapter
Road Captain

Stijn

Lees meer...

Road Captain

Eddy V.

Lees meer...

Road Captain

An

Lees meer...

Road Captain

Stefan

Lees meer...

Road Captain

Bart

Lees meer...

placeholder profielfoto
Road Captain

Eric

Lees meer...

Safety Officer

Francis

Lees meer...

Assistant Photographer

Patrick

Lees meer...

Assistant Photographer

Annick

Lees meer...

Assistant Photographer

Laurens

Lees meer...

Assistant Photographer

Stefan

Lees meer...

Chapter Manager

Steven

Sponsoring Dealer

Gus

Sponsoring Dealer

Timo